Leertraject

Welkom bij het Online Leertraject LOB van BiOND!

Met dit complete online leertraject ontwikkel je onder begeleiding van een ervaren coach een visiedocument voor jouw school. Met het plan van aanpak dat hieruit voortkomt, zorg je ervoor dat LOB een prominente en structurele plek krijgt bij jou op school. Doordat het leertraject grotendeels online plaatsvindt, kun je eraan werken op de plek en de tijd die jou het beste uitkomt.

Het online leertraject is opgebouwd uit onderstaande acht modules. De modules zijn opgebouwd uit theorie, praktijkgerichte opdrachten, verdiepingsopdrachten en veel praktijkvoorbeelden. Jouw persoonlijke coach helpt je om de modules te doorlopen, geeft adviezen hoe je de opdrachten kunt aanpakken en geeft feedback over de gemaakte opdrachten. Het is ook mogelijk om één of meerdere losse modules te volgen onder begeleiding van een coach. Klik hier voor meer informatie en om je in te schrijven of neem contact met ons op via academie@biond.nu

15 Onderdelen

Module 0: Kennismaking met LOB (gratis)

0% Voltooid
0/0 Stappen
15 Onderdelen

Module 1: Naar een visie op LOB

Deze eerste module geeft antwoord op vragen als: Wat verstaan we onder een visie? Hoe kom je tot een heldere visie op LOB die richting geeft? Hoe creëer je draagvlak voor je visie?

0% Voltooid
0/0 Stappen
13 Onderdelen

Module 2: Werken aan loopbaancompetenties

In deze module werk je in stappen een doorlopende LOB leerlijn uit voor jouw school.

0% Voltooid
0/0 Stappen
12 Onderdelen

Module 3: Doorlopende leerlijn LOB

In deze module werk je, aan de hand van jouw visie op LOB, een doorlopende LOB leerlijn uit voor jouw school.

0% Voltooid
0/0 Stappen
13 Onderdelen

Module 4: Rollen en taken rondom LOB in de school

Deze vierde module gaat over rollen en taken rondom LOB.

0% Voltooid
0/0 Stappen
15 Onderdelen

Module 5: Samenwerken met het vervolgonderwijs

Deze vijfde module gaat over samenwerken met het vervolgonderwijs en geeft antwoord op vragen als: Hoe kun je in samenwerking met het vervolgonderwijs een visie op LOB en LOB-activiteiten ontwikkelen?

0% Voltooid
0/0 Stappen
16 Onderdelen

Module 7: Ouders betrekken bij LOB

De vraag die in deze module centraal staat is dan ook hoe VO-scholen ouders nadrukkelijker bij de loopbaanactiviteiten, -afwegingen en -beslissingen van hun kinderen kunnen betrekken.

0% Voltooid
0/0 Stappen
11 Onderdelen

Module 8: Integraal Plan van Aanpak LOB

Deze achtste en tevens laatste module gaat over het opstellen van het integrale plan van aanpak voor LOB op jouw school.

0% Voltooid
0/0 Stappen