Home

Welkom bij de Online Academie van BiOND!

De Academie biedt cursussen, trainingen, congressen en maatwerk voor begeleiders en begeleiding in het vo en mbo, op basis van de bovenstaande visie op professionaliteit. Wij stimuleren onze achterban om een professional te worden en te blijven. Wij helpen individuele begeleiders, teams en zelfs hele scholen om van en met elkaar te leren. Hierbij maken wij gebruik van de kennis en ervaring die bij onze leden en partners aanwezig is; onze trainers zijn derhalve mensen die zelf hun sporen verdiend hebben in het onderwijs en voldoen aan alle kenmerken van een professional!

Leergroepen

Begeleiders in het vo en mbo die oog hebben voor hun eigen groei en deskundigheidsbevordering, ontwikkelen zich tot professionals. Wij denken dat alleen een professional de juiste kwaliteit van begeleiding kan bieden aan leerlingen en studenten. Wat wij onder een professional verstaan? Dat leggen we uit aan de hand van drie typeringen: de uitvoerende beroepsbeoefenaar, het vakmens en de professional.

Online Leertraject LOB

Het online leertraject is opgebouwd uit onderstaande acht modules. De modules zijn opgebouwd uit theorie, praktijkgerichte opdrachten, verdiepingsopdrachten en veel praktijkvoorbeelden. Jouw persoonlijke coach helpt je om de modules te doorlopen, geeft adviezen hoe je de opdrachten kunt aanpakken en geeft feedback over de gemaakte opdrachten. Het is ook mogelijk om één of meerdere losse modules te volgen onder begeleiding van een coach.